sw.evob.sk - elektronické verejné obstarávanie
E-mail: 
Heslo: 
Centrum podpory:
037/ 655 1111
support@evob.sk
strata hesla a grid
 
  evob
 
Evob
O agentúre
Obstarávatelia
Kontakt
  služby a produkty
 
Licencia EVOB
Elektronické aukcie
Realizácia VO na kľúč
  na stiahnutie
 
Prezentácia spoločnosti
Cenník
Aukčný poriadok
  registrácia
 
Dodávateľ
Obstarávateľ
Strata prihlasovacích údajov
 
Verejneaukcie.sk

Licencia EVOB


Predaj časovo neobmedzenej licencie EVOB. Prostredníctvom prístupu do systému získate možnosť vytvárať: prieskumy trhu, realizovať zákazky s nízkou hodnotou elektronickou formou, zverejňovať súťažné podklady a vytvárať elektronické aukcie. Garantujeme Vám vždy aktualizovaný softvér podľa litery zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a jeho noviel.

Cena: 4500,-€

Elektronická aukcia na kľúč


Po obdržaní zápisnice z verejného obstarávania Vám náš pracovník vytvorí elektronickú aukciu. V cene služby je vytvorenie aukčnej siene, zapojenie cenovej ponuky uchádzačov podľa zápisnice, centrum podpory pre uchádzačov a manažment celého procesu. Po ukončení elektronickej aukcie je obstarávateľovi doručený protokol s výsledkom a celým priebehom aukcie.

Cena: 450,-€

Realizácia verejného obstarávana na kľúč


V službe je zahrnutý celý proces verejného obstarávania s použitím elektronickej aukcie. Naša odborne spôsobilá osoba po konzultácii s Vami určeným pracovníkom vytvorí súťažné podklady a zmenežuje celý proces VO. Po úvodnom neverejnom vyhodnotení osloví uchádzačov a sprístupní elektronickú aukciu. Po ukončení celého procesu je obstarávateľovi odovzdaný kompletný spis zverejného obstarávania.

Starosta bez starostí


Využite jedinečnú príležitosť. Prenájom licencie EVOB na 1 rok za 1,-eur. Pre obce sme vytvorili unikátnu možnosť využívať najmodernejšie postupy pri verejnom obstarávaní a zefektívniť tak hospodárenie s rozpočtom obce.

Výsledky elektronických aukcií:

TEST: výpočtová technika
Termín konania: 18.02.2014
Úspora: 7 339,00 Eur (100.00%)

Prevádzka a údržba zóny plateného parkovania v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
Termín konania: 31.12.2013
Úspora: 2 000 000,00 Eur (100.00%)

Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
Termín konania: 16.12.2013
Úspora: 2,50 Eur (88.34%)

Rámcová dohoda (kancelárske potreby) - Objednávka č. 28 pre FZSP
Termín konania: 21.11.2013
Úspora: 961,24 Eur (27.33%)

Nové kazetové metly pre špeciálne letiskové zametače značky BUCHER-SCHÖRLING P21.
Termín konania: 15.11.2013
Úspora: 1 690,00 Eur (56.71%)

Rámcová dohoda (kancelárske potreby) - Objednávka č. 26 pre Rektorát TU
Termín konania: 08.11.2013
Úspora: 1 061,58 Eur (37.74%)


Termín konania: 
Úspora: 1 050,00 Eur (70.00%)

Nové kazetové metly pre špeciálne letiskové zametače značky BUCHER-SCHÖRLING P21.
Termín konania: 05.11.2013
Úspora: 1 373,00 Eur (46.07%)

Cisternová nadstavba
Termín konania: 29.10.2013
Úspora: 22 800,00 Eur (38.78%)

Komunikačná kampaň PRV SR 2007 - 2013
Termín konania: 22.10.2013
Úspora: 400 134,00 Eur (67.23%)

Aktuálne verejné zakázky

V databáze nie sú žiadne aktívne zákazky.