sw.evob.sk - elektronické verejné obstarávanie
E-mail: 
Heslo: 
Centrum podpory:
037/ 655 1111
support@evob.sk
strata hesla a grid
 
  evob
 
Evob
O agentúre
Obstarávatelia
Kontakt
  služby a produkty
 
Licencia EVOB
Elektronické aukcie
Realizácia VO na kľúč
  na stiahnutie
 
Prezentácia spoločnosti
Cenník
Aukčný poriadok
  registrácia
 
Dodávateľ
Obstarávateľ
Strata prihlasovacích údajov
 
Verejneaukcie.sk

EVOB


Softvér na realizáciu:
  • Elektronických aukcii
  • Zverejňovanie súťažných podkladov
  • Zákaziek s nízkou hodnotou
  • Prieskumov trhu
  • Elektronických aukcií na predaj majetku

Bezpečnosť:
  • Komunikácia na úrovni klient - server je šifrovaná SSL autorizovaným certifikátom.
  • Prístupové údaje (login, heslo)
  • Grid karta
  • Možnosť prístupu z jednej IP adresy

Databáza uchádzačov:
  • Databáza uchádzačov v systéme
  • Kompletné kontaktné údaje na uchádzačov
  • Preverené registrácie uchádzačov podľa IČO ( žiadne duplicitné registrácie)
  • Výber podľa kategórie
  • Vlastný katalóg dodávateľov

Elektronická aukcia:
  • Testovacia elektronická aukcia - vždy hodinu pre ostrou elektronickou aukciou
  • Viac položková elektronická aukcia (názov položky, popis, množstvo, merná jednotka, očakávaná cena)

V elektronickej aukcii sa určuje:
  • Minimálny krok na položke
  • Maximálny krok na položke
  • Limit hodnoty na položke
  • Váhy hodnotenia na položke
  • Multikriteriálna elektronická aukcia (názov kritéria, popis, množstvo, merná jednotka)

V elektronickej aukcii sa určuje:
  • Minimálny krok na kritériu
  • Maximálny krok na kritériu
  • Limit hodnoty kritéria
  • Váhy hodnotenia na kritériu

Nastavenie aukčnej siene:
  • Nastavenie doby trvania elektronickej aukcie
  • Nastavenie času predĺženia elektronickej aukcie
  • Nastavenie počtu predĺžení
  • Import vstupných hodnôt do elektronickej aukcie aj z MS Excel

Pozvánky / Výzvy:
  • Rozposielanie pozvánok pre pozorovateľov aukčnej siene
  • Rozposielanie pozvánok pre členov komisie
  • Rozposielanie elektronických výziev pre uchádzačov v elektronickej aukcii

Protokoly:
  • HTML protokoly o priebehu elektronickej aukcie
  • História vývoja cien v elektronickej aukcii
  • Vyčíslenie úspory dosiahnutej v elektronickej aukcii
  • História chatu

Archivácia:
  • Archivácia všetkých realizovaných elektronických aukcií, prieskumov trhu a zverejnených súťažných podkladov
  • Možnosť obnovy elektronickej aukcie

Ostatné vlastnosti softvéru:
  • Vkladanie príloh / editovanie príloh
  • Chat v elektronickej aukcii
  • Interná pošta v systéme
  • Softvérový manuál v PDF
  • Anglická mutácia softvéru
  • Archivácia 10 rokov bez ohľadu zmluvného vzťahu

Centrum podpory:
  • Technická podpora pre uchádzačov
  • Poradenská a technická podpora je zmluvných partnerov

Výsledky elektronických aukcií:

TEST: výpočtová technika
Termín konania: 18.02.2014
Úspora: 7 339,00 Eur (100.00%)

Prevádzka a údržba zóny plateného parkovania v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
Termín konania: 31.12.2013
Úspora: 2 000 000,00 Eur (100.00%)

Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
Termín konania: 16.12.2013
Úspora: 2,50 Eur (88.34%)

Rámcová dohoda (kancelárske potreby) - Objednávka č. 28 pre FZSP
Termín konania: 21.11.2013
Úspora: 961,24 Eur (27.33%)

Nové kazetové metly pre špeciálne letiskové zametače značky BUCHER-SCHÖRLING P21.
Termín konania: 15.11.2013
Úspora: 1 690,00 Eur (56.71%)

Rámcová dohoda (kancelárske potreby) - Objednávka č. 26 pre Rektorát TU
Termín konania: 08.11.2013
Úspora: 1 061,58 Eur (37.74%)


Termín konania: 
Úspora: 1 050,00 Eur (70.00%)

Nové kazetové metly pre špeciálne letiskové zametače značky BUCHER-SCHÖRLING P21.
Termín konania: 05.11.2013
Úspora: 1 373,00 Eur (46.07%)

Cisternová nadstavba
Termín konania: 29.10.2013
Úspora: 22 800,00 Eur (38.78%)

Komunikačná kampaň PRV SR 2007 - 2013
Termín konania: 22.10.2013
Úspora: 400 134,00 Eur (67.23%)

Aktuálne verejné zakázky

V databáze nie sú žiadne aktívne zákazky.