sw.evob.sk - elektronické verejné obstarávanie
E-mail: 
Heslo: 
Centrum podpory:
037/ 655 1111
support@evob.sk
strata hesla a grid
 
  evob
 
Evob
O agentúre
Obstarávatelia
Kontakt
  služby a produkty
 
Licencia EVOB
Elektronické aukcie
Realizácia VO na kľúč
  na stiahnutie
 
Prezentácia spoločnosti
Cenník
Aukčný poriadok
  registrácia
 
Dodávateľ
Obstarávateľ
Strata prihlasovacích údajov
 
Verejneaukcie.sk

EVOB


Softvér na realizáciu:
 • Elektronických aukcii
 • Zverejňovanie súťažných podkladov
 • Zákaziek s nízkou hodnotou
 • Prieskumov trhu
 • Elektronických aukcií na predaj majetku

Bezpečnosť:
 • Komunikácia na úrovni klient - server je šifrovaná SSL autorizovaným certifikátom.
 • Prístupové údaje (login, heslo)
 • Grid karta
 • Možnosť prístupu z jednej IP adresy

Databáza uchádzačov:
 • Databáza uchádzačov v systéme
 • Kompletné kontaktné údaje na uchádzačov
 • Preverené registrácie uchádzačov podľa IČO ( žiadne duplicitné registrácie)
 • Výber podľa kategórie
 • Vlastný katalóg dodávateľov

Elektronická aukcia:
 • Testovacia elektronická aukcia - vždy hodinu pre ostrou elektronickou aukciou
 • Viac položková elektronická aukcia (názov položky, popis, množstvo, merná jednotka, očakávaná cena)

V elektronickej aukcii sa určuje:
 • Minimálny krok na položke
 • Maximálny krok na položke
 • Limit hodnoty na položke
 • Váhy hodnotenia na položke
 • Multikriteriálna elektronická aukcia (názov kritéria, popis, množstvo, merná jednotka)

V elektronickej aukcii sa určuje:
 • Minimálny krok na kritériu
 • Maximálny krok na kritériu
 • Limit hodnoty kritéria
 • Váhy hodnotenia na kritériu

Nastavenie aukčnej siene:
 • Nastavenie doby trvania elektronickej aukcie
 • Nastavenie času predĺženia elektronickej aukcie
 • Nastavenie počtu predĺžení
 • Import vstupných hodnôt do elektronickej aukcie aj z MS Excel

Pozvánky / Výzvy:
 • Rozposielanie pozvánok pre pozorovateľov aukčnej siene
 • Rozposielanie pozvánok pre členov komisie
 • Rozposielanie elektronických výziev pre uchádzačov v elektronickej aukcii

Protokoly:
 • HTML protokoly o priebehu elektronickej aukcie
 • História vývoja cien v elektronickej aukcii
 • Vyčíslenie úspory dosiahnutej v elektronickej aukcii
 • História chatu

Archivácia:
 • Archivácia všetkých realizovaných elektronických aukcií, prieskumov trhu a zverejnených súťažných podkladov
 • Možnosť obnovy elektronickej aukcie

Ostatné vlastnosti softvéru:
 • Vkladanie príloh / editovanie príloh
 • Chat v elektronickej aukcii
 • Interná pošta v systéme
 • Softvérový manuál v PDF
 • Anglická mutácia softvéru
 • Archivácia 10 rokov bez ohľadu zmluvného vzťahu

Centrum podpory:
 • Technická podpora pre uchádzačov
 • Poradenská a technická podpora je zmluvných partnerov

Výsledky elektronických aukcií:

TEST: výpočtová technika
Termín konania: 18.02.2014
Úspora: 7 339,00 Eur (100.00%)

Prevádzka a údržba zóny plateného parkovania v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
Termín konania: 31.12.2013
Úspora: 2 000 000,00 Eur (100.00%)

Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
Termín konania: 16.12.2013
Úspora: 2,50 Eur (88.34%)

Rámcová dohoda (kancelárske potreby) - Objednávka č. 28 pre FZSP
Termín konania: 21.11.2013
Úspora: 961,24 Eur (27.33%)

Nové kazetové metly pre špeciálne letiskové zametače značky BUCHER-SCHÖRLING P21.
Termín konania: 15.11.2013
Úspora: 1 690,00 Eur (56.71%)

Rámcová dohoda (kancelárske potreby) - Objednávka č. 26 pre Rektorát TU
Termín konania: 08.11.2013
Úspora: 1 061,58 Eur (37.74%)


Termín konania: 
Úspora: 1 050,00 Eur (70.00%)

Nové kazetové metly pre špeciálne letiskové zametače značky BUCHER-SCHÖRLING P21.
Termín konania: 05.11.2013
Úspora: 1 373,00 Eur (46.07%)

Cisternová nadstavba
Termín konania: 29.10.2013
Úspora: 22 800,00 Eur (38.78%)

Komunikačná kampaň PRV SR 2007 - 2013
Termín konania: 22.10.2013
Úspora: 400 134,00 Eur (67.23%)

Aktuálne verejné zakázky

V databáze nie sú žiadne aktívne zákazky.